Şiir mubah mıdır?

Evet, şiir mübahtır. Mübahlar o kadar geniştir ki, yapılması ve yapılmamasında herhangi bir fazilet yoktur. Bu mübahlarla iştigâl, özellikle bir veya birkaçını varoluş gâyesi yerine koymak, Şeytân-ı racîme maskara olmaktır. Şeytân-ı racîm kişiyi sünnet ve farzlardan alıkoymak için, onun mübahlarla meşgûl olmasını sağlar. Öyle ki, şiir onun hayat tarzı olur. Şiir, belki şuura bir merdivendir. İnsanın kendisiyle meşgûl olup dış dünyayla ilişki kurmasını kısıtlar. Böylece kişinin kendisine dönmesine sebeb olur. O kadar. Bunun dışında şiire fazladan bir değer vermek, onu yüceltmek emmâre nefsin ve Şeytân-ı racîmin işine yarar. Yeryüzünün en mükemmel şiiri ne ferdi ne toplumu ıslah edebilir.

Ma’ruf 2, s. 99

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir