Rüya Yorumu – Rüyaya İman

Rüya, temsîllerle örülü Rahmânî bir ihbarnâme olduğundan, temsîlleri asıldan tefrîk edebilecek birine anlatmak gerekir. Temsîller dahi iklîme, coğrafyaya, kişinin karakterine, istidadına göre değişir. Patlıcanın kışın görülüp yenmesi hastalık, yazın görülmesi bereket olduğu gibi , mevsimin, karakterin, temsîller üzerinde etkisi büyüktür. Cinsiyetin dahi rüya üzerinde farklı temsîli vardır. Bundan dolayıdır ki rüyayı yoracak kişinin mutlaka âlim olması gerekir. İşaret ilmine vâkıf olmayan bir zâhir ulemasına dahi anlatılmamalıdır. Bu mesele o kadar mühimdir ki, Muhbir-i Sâdık aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz, “Rüya bir âlimden veya hayır ehli, sâlih bir kimseden başkasına anlatılmaz.” demişlerdir.

Rüya, bir ihbâr-ı Hakk olduğu için gören üstünde etkisi büyüktür. Göreni korkuya, hüzne, sevince ve daha birçok hâllere sevk eder. Bu sevkiyâtlar kişinin itikadını aynı ölçüde etkiler. Müjde ve korkutma haberleriyle kişinin kalbi, gelen habere doğru meyleder. Müjde ise îmânı artar, sevinir; korkuysa, tevbe ve nedamete yönelir. Kendisine yalan da olsa gelen kötü bir haber kişiyi nasıl etkilerse hakk haberler daha fazla etkiler. Bunun içindir ki mutlaka bir âlime rüyayı yordurmak gerekir.

Temsîlin tahakkuk etmesi ve zaman mevhûmu aynı değildir. Kişi, gördüğü rüyanın sabahında, rüyasının illâ ki tahakkuk edeceğini beklerse gaybe îmânı zayıflar. Çünkü zaman bir mevhûmdur. Vehme dayalı bir gerçektir. Emir âlemindeki işaretlerin aynı zamanda tahakkuk edeceğini beklemek, hakikate, ilme aykırıdır. Zaman izâfî bir mevhûmdur. İzâfî olan bir gerçek izaha muhtaçtır.

Rüya ile hüküm vermek bâtıldır. Rüya ile iş yapmak, kişiyi birçok çıkmaza sürükler. Rüyaya güvenmek dahi inancı zedeler. Temsîl olan bir haberin tesiri dahi ne kadar doğrudur? Rüya, taaccüble örülmüş bir haberdir. Hicabları -perdeleri- aralamak da hayli güçtür. Bundan dolayıdır ki hakikat, ancak Sünnet-i Rasûlüllah, aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz’in beyan ettiğidir.

İdris Yılmaz (Gemidekiler s. 105-106)

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir