Nefs Hakkında

Nefs, insanın hayvânî yönünü, ferdî hakîkatini, benliğini belirleyen bir kimliktir. İnsanın hayvanla müşterek olduğu duyu ve duygularıyla aynîyet arz ettiği beşeriyeti, nefsânîyetinde gizlidir. Nefreti, sevgisi, gazabı, hilmi, hasedi, teslîmiyeti… Özetle, bütün huyları nefsinden doğar. Bir insan ki gazablıdır, bu sıfat nefsinden kaynaklanır. Şimdi, insan irâde, nefs, rûh, duyu ve duygularıyla hayvanla birebir benzeşmesine rağmen, insan olma hakîkati, eşref-i mahlûkat pâyesi nerededir? Diye sorarsan, cevab olarak yine nefsindendir derim.

Melekler, masum ve irâdsiz varlıklar olma özelliğini nefssiz olmalarından alırlar. Nefs sahibi olmadıkları için yiyip içmiyorlar, evlenmiyor, çoluk çocuk sahibi olmuyorlar. İstekleri olmadığı için tercihte bulunamıyorlar.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir