Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat Nedir?

Ehl-i sünnet vel-cemaat, Kur’ân’ı sünnet bilinciyle anlamak demektir. Sünnet bilincinin dışındaki tüm anlayışlar nefsâniyet ve bid’at anlayışlarıdır ki, kalbler bu anlayışlarla katı ve mağrurdur. Bid’at ehli Şeytânın askeri, cehennemin köpeğidir. Köpeğin irâdesi Şeytânın elindedir. İrâdesi Şeytânın elinde olan insanın niyeti ne olursa olsun bilinci yoktur. Tanıdığımız, hatta akrabamız olan kimi cemaat mensubu olan kişilerin “Psikolojik” hastalıkları, buradan kaynaklanmaktadır. Hevâ, hevesine tâbi olan fâsıklarda ekseri cinnî hastalık görülmez. Ama bid’at ehli, cin ve Şeytan tâifesinin tasallutundan kurtulamaz. Tâ ki, tevbe edip, bid’ati bırakana kadar. Tevbesi dahi, bid’atlerden bir bid’ati işlediği sürece kabul olunmaz.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir